Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cán bộ và một số đối tượng chính sách của tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian qua

Xuất phát từ nhận thức: Sức khoẻ là vốn quý nhất của mỗi người dân và của cả xã hội. Đầu tư cho bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ nhân dân nói chung, cho cán bộ và đối tượng chính sách của tỉnh nói riêng là đầu tư cho phát triển. Từ nhận thức đó, những năm qua, Tỉnh ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, đối tượng chính sách và nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Người có công nghỉ dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công Tam Đảo

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan tham mưu ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ và một số đối tượng chính sách của tỉnh như: Quyết định 1119-QĐ/TU ngày 31/3/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành Quy định về một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên và một số đối tượng chính sách của tỉnh; Thông báo số 1571-TB/TU, ngày 13/01/2010 của Thường trực Tỉnh ủy về Quy định đối tượng quản lý và sửa đổi bổ sung một số chế độ, chính sách bảo vệ chăm sóc cán bộ, công chức tỉnh; Thông báo số 491-TB/TU, ngày 12/3/2012-TB/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương cấp tiền mua thẻ BHYT hàng năm cho đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước; Nghị quyết số 137/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên; Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, ngày 19/9/2014 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, quy trình xét hưởng và chi trả chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên... Với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự phối kết hợp của các cơ quan chức năng liên quan và của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã lãnh đạo, triển khai tổ chức thực hiện và đạt được những kết quả quan trọng trên một số mặt công tác cụ thể trong công tác Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ và một số đối tượng chính sách của tỉnh cụ thể:

 Về công tác khám và chăm sóc sức khỏe cán bộ: Từ khi tái lập tỉnh đến nay, công tác khám và chăm sóc sức khoẻ cán bộ và đối tượng chính sách của tỉnh ngày càng được quan tâm và đạt được những kết quả nhất định. Hàng năm, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh dưới sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm đối với cán bộ đương chức, nguyên chức diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý bình quân 780 lượt cán bộ/năm. Trong thời gian từ 2015 đến 2020, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thực hiện khám sức khỏe định kỳ hàng năm đối với cán bộ đương chức, nguyên chức diện Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với 4.687 lượt cán bộ/năm. Trong năm 2021, thực hiện theo Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND tỉnh thực hiện khám sức khỏe định kỳ 02 lần/năm đối với cán bộ đương chức, nguyên chức và một số đối tượng chính sách của tỉnh với 1.651 lượt cán bộ/năm. Công tác khám và điều trị tại cơ sở y tế ngày càng được nâng cao, sử dụng các thiết bị y tế tiên tiến trong nước và tăng cường hợp tác với các cơ sở điều trị hiện đại của nước ngoài để nâng cao chất lượng chăm sóc bảo vệ sức khỏe cán bộ và đối tượng chính sách của tỉnh. Trong quá trình điều trị bệnh, Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh đã phối hợp tốt với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, thông báo kịp thời cán bộ ốm đau phải điều trị tại cơ sở y tế thuộc diện chính sách của tỉnh để thực hiện thăm hỏi, động viên khi cán bộ ốm đau phải nằm điều trị tại bệnh viện. Đây là việc làm có ý nghĩa rất tích cực, tạo được lòng tin đối với cán bộ đến khám và điều trị bệnh, góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ ngày càng tốt hơn. Từ năm 2019 đến nay, trước ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ và đối tượng chính sách của tỉnh càng được quan tâm hơn. Ngoài thực hiện công việc chuyên môn như khám và điều trị bệnh, khám sức khoẻ định kỳ vừa đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng chính sách của tỉnh đảm bảo kịp thời, hiệu quả. Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền để cán bộ các cấp thực hiện tốt các chế độ phòng bệnh; ăn, uống sinh hoạt, làm việc nghỉ ngơi khoa học, hợp lý; khi có bệnh, tuân thủ các quy định chuyên môn và hướng dẫn của Ban Bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh.

Về công tác điều dưỡng: Cùng với công tác khám, điều trị bệnh đối với cán bộ, đảng viên và một số đối tượng chính sách của tỉnh thì công tác điều dưỡng là một phần quan trọng trong công tác bảo vệ và chăm sóc sức khoẻ đối với cán bộ, đảng viên và một số đối tượng chính sách của tỉnh. Đối với công tác điều dưỡng do Trung ương tổ chức, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã thực hiện tốt việc tổ chức đưa đoàn điều dưỡng của tỉnh gồm các đồng chi là cán bộ lão thành cách mạng, các đồng chí là Bí thư tỉnh uỷ, Chủ tịch Hội đồng nhân dân, chủ tịch UBND đã nghỉ hưu và các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã kinh qua 2 cuộc kháng chiến đã nghỉ hưu đi nghỉ dưỡng theo kế hoạch của Trung ương hàng năm tại Khu nghỉ dưỡng Đại Lải hoặc Khu Nghỉ dưỡng Lăng cô – Thừa Thiên Huế. Trong mỗi đợt nghỉ, được sự phân công của Thường trực Tỉnh ủy, Lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều tổ chức thăm hỏi tặng quà các đồng chí đi nghỉ dưỡng. Từ năm 2010 đến 2021, tỉnh đã tổ chức đưa đoàn điều dưỡng của tỉnh đi nghỉ dưỡng theo kế hoạch của Trung ương với 121 lượt đồng chí. Đối với tỉnh, từ khi tái lập tỉnh đến nay, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ đảng viên đã nghỉ hưu được đặc biệt quan tâm. Hàng năm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đều tham mưu Tỉnh ủy tổ chức điều dưỡng đối với cán bộ lão thành cách mạng; cán bộ tiền khởi nghĩa; cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quản lý đã nghỉ hưu; cán bộ Quân đội, Công an hàm đại tá trở lên; đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi đảng trở lên; cán bộ chủ chốt xã, phường, thị trấn đã nghỉ hưu. Tổng số đối tượng hiện nay khoảng 13.000 đồng chí, số lượng này tăng hàng năm. Để đảm bảo thực hiện tốt chế độ điều dưỡng, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu Tỉnh ủy thực hiện 2 hình thức điều dưỡng đó là điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà, mỗi năm khoảng 30-40% tổng số đối tượng và đảm bảo thực hiện luân phiên với các đối tượng. Từ năm 1997 đến năm 2020, đã tham mưu thực hiện điều dưỡng tập trung khoảng 18.000 lượt cán bộ đảng viên; thực hiện điều dưỡng tại nhà cho khoảng 22.000 lượt cán bộ, đảng viên. Riêng năm 2021, thực hiện theo Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND, ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu không tổ chức điều dưỡng tập trung, chuyển hình thức điều dưỡng tập trung sang hưởng tại nhà. Trong năm 2021, đã tham mưu thực hiện điều dưỡng tại nhà đối với 3.500 đồng chí thuộc đối tượng theo quy định của Nghị quyết 21/2020/NQ-HĐND tỉnh. Thực hiện tổ chức nghỉ điều dưỡng tại nhà đối với các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, cán bộ Lão thành cách mạng hàng năm là 760 lượt cán bộ. Nhìn chung, việc tổ chức nghỉ điều dưỡng cho các các đối tượng nêu trên đã thể hiện tinh thần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, tạo hiệu ứng tốt và được nhân dân trong tỉnh nhiệt liệt ủng hộ.

Thực hiện Thông báo kết luận số 1389-TB/TU ngày 08/5/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 137/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên. Để triền khai thực hiện Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh được thuận lợi, sau khi thống nhất với Sở Tài chính và Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Ban Tổ chức Tỉnh ủy ban hành Hướng dẫn số 10-HD/BTCTU, ngày 19/9/2014 về việc hướng dẫn về đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, quy trình xét hưởng và chi trả chế độ hỗ trợ hàng tháng đối với đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên. Theo đó, đối tượng hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định là đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trở lên không có lương, lương hưu và không được hưởng chế độ trợ cấp, phụ cấp thường xuyên hàng tháng theo quy định của Nhà nước. Mức hỗ trợ là từ 0,1 - 0,5 mức lương cơ sở/tháng đối với đảng viên được tặng Huy hiệu từ 40-80 năm tuổi Đảng. Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2014. Từ tháng 8/2014 đến hết năm 2021, tổng số Đảng viên được hưởng chế độ hỗ trợ hàng tháng theo Nghị quyết 137/2014/NQ-HĐND, ngày 18/7/2014 là 15.388 đồng chí, với số tiền là 22.698.666.500 đồng. Đây là chính sách riêng của tỉnh đối với đội ngũ đảng viên không có lương, lương hưu và chưa được nhận chế độ trợ cấp, phụ cấp của Đảng, Nhà nước, thể hiện sự quan tâm, ghi nhận của tỉnh đối với những đảng viên có nhiều đóng góp cho Đảng, tạo sự thống nhất cao trong nội bộ Đảng và sự đồng tình của Nhân dân.

Chính sách đã góp phần khuyến khích đảng viên tiếp tục nâng cao ý chí vươn lên, gương mẫu trong sinh hoạt Đảng, tham gia cùng tổ chức Đảng trong việc giáo dục thế hệ đảng viên trẻ và quần chúng nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Vũ Khắc Hường - Trưởng phòng Chính sách, Ban Tổ chức Tỉnh ủy

Danh sách tin tức - bài viết
Lọc tin tức - bài viết
Chuyên mục:
Sự kiện:
Nội dung:

Hệ thống văn bản

Tài liệu - Văn kiện

Thư viện Video

Khát vọng phát triển
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành cổ vũ trận bóng đá Việt Nam - Malaysia
Khát vọng Vĩnh Phúc
Du lịch Vĩnh Phúc tiếp tục sứ mệnh trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
Phát triển Đảng trong doanh nghiệp – Linh hoạt, sáng tạo
Vĩnh Phúc biến nguy thành cơ
Đường chúng ta đi
Vĩnh Phúc đứng ở Top đầu chỉ số PCI
NHỮNG NGƯỜI LÍNH LÀM NÊN ĐẠI THẮNG 30-4
Sôi nổi các hoạt động chào mừng 47 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
Doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh
Gia tăng trẻ nhập viên do mắc các bệnh hô hấp
Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2022
Nhiều hoạt động hướng đến đẩy mạnh kích cầu du lịch
Nâng cao hiệu quả hoạt động báo cáo viên và công tác tuyên truyền miệng
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (28/3/2021-03/4/2022)
Những tấm gương tiêu biểu học tập và làm theo Bác
Vĩnh Phúc cả hệ thống chính trị vào cuộc vì sức khỏe Nhân dân
Danh thắng Tây Thiên giá trị lịch sử và văn hóa
Những tấm gương của núi rừng Tây Bắc
Cách xác định các ca bệnh trong tình hình mới
Tây Thiên - Đến với Phật về với Mẫu
Độc đáo Lễ hội Tây Thiên
Khám phá hệ thống tượng Mẫu, danh thắng Tây Thiên
Đền Cô và những câu chuyện chưa kể
Về thăm Thiền viện Trúc lâm An Tâm
Tín ngưỡng thờ Mẫu ở Tam Đảo, Vĩnh Phúc
Làng hát Văn trên đất mẫu Tây Thiên
Người Sán Dìu ở Tam Đảo - Tín ngưỡng thờ Quốc Mẫu
Mâm cơm dâng Mẫu của người Sán Dìu Vĩnh Phúc
Đến thăm Đền Dầu
Thăm Đền Sóc Sơn
Vãn cảnh Chùa Thông
Về thăm Đình Xuân Mẫu
Kiểm tra, giám sát chặt hoạt động kinh doanh xăng, dầu
TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG THIẾT BỊ Y TẾ HỖ TRỢ ĐIỀU TRỊ COVID- 19
Tăng cường quản lý thị trường xăng dầu và kis test xét nghiệm Covid-19
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (07/3/2022-13/3/2022)
Vĩnh Phúc linh hoạt chống dịch và tạo đà tăng trưởng
Vĩnh Phúc điều trị F0 tại nhà khi đã cơ bản bao phủ Vaccine
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ Quốc gia 50 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Vĩnh Phúc đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Khuyến cáo sử dụng thuốc kháng virus điều trị COVID-19 an toàn và hiệu quả
Lưu ý khi mua và sử dụng test nhanh COVID-19
Những lưu ý khi xông hơi điều trị Covid 19
Phát huy hiệu quả tổ chăm sóc người nhiễm Covid-19 tại cộng đồng
Chuyển biến từ đánh giá cán bộ bằng sản phẩm
Đồng hành cùng F0 điều trị tại nhà
Vĩnh Phúc linh hoạt giải pháp phòng, chống dịch trong tình hình mới
Xử lý rác thải của bệnh nhân Covid-19 điều trị tại nhà
Kịp thời cấp phát thuốc cho bệnh nhân điều trị Covid-19 tại nhà
Người dân chủ động tầm soát dịch tại nhà
Những chiến sỹ áo trắng trên tuyến đầu chống dịch Covid-19
Hướng dẫn sử dụng thuốc cho F0 điều trị tại nhà
Hướng dẫn cơ bản khi bệnh nhân mắc Covid-19 (F0) thực hiện cách ly điều trị tại nhà
Để người mắc Covid-19 vững tâm điều trị tại nhà
Trạm y tế lưu động: Giảm áp lực điều trị tập trung, tách F0 tránh lây nhiễm diện rộng
Giám sát nghiêm ngặt việc cách ly, điều trị F0 tại nhà
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (7/02/2022-13/02/2022)
Vĩnh Phúc đổi mới nhiệm vụ then chốt
Vĩnh Phúc 72 mùa xuân
Dấu ấn Vĩnh Phúc 2021
Toàn văn bài phát biểu chúc Tết Nhâm Dần 2022 của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
Điểm tin hoạt động lãnh đạo tỉnh tuần qua (17/01/2022-23/01/2022)
Vĩnh Phúc - hành trình đổi mới
Vĩnh Phúc - Điểm sáng phòng chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội
Vĩnh Phúc đổi mới để đánh giá đúng cán bộ
Công an Vĩnh Phúc tất cả vì sự bình yên của nhân dân
Giáo dục Vĩnh Phúc vươn tầm cao mới
25 năm - Dấu ấn nông nghiệp Vĩnh Phúc
Vĩnh Tường trên chặng đường phát triển
Thành phố Phúc Yên - đầu tàu kinh tế của Vĩnh Phúc
Hiệu quả từ nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên
Diện mạo nông thôn mới ở Bình Xuyên
Đảm bảo an toàn cho học sinh khi đi học trong trạng thái "bình thường mới"
Đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân
Vĩnh Phúc phát huy hiệu quả dịch vụ công trực tuyến
Linh hoạt ứng phó khi F0 trong cộng đồng gia tăng
Tam Đảo chống dịch covid-19
Tăng độ bao phủ Vaccine phòng Covid-19
Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026
Vươn lên sau vấp ngã
Vĩnh Phúc nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép"
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - nền tảng, niềm tin và khát vọng
Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại khai mạc Đại hội Đảng XIII
Tổng bí thư: Văn hóa còn thì dân tộc còn
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng